*ลงทะเบียน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ตารางการปฏิบัติธรรม(สำหรับคอร์ส 3 วัน)

วันที่หนึ่งของการปฏิบัติ(วันศุกร์)

09.00 น.  ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมเจริญสติ นำสัมภาระเข้าสู่ที่พัก

10.00 น.  ปฐมนิเทศ

11.00 น.  รับประทานอาหารเพลอย่างมีสติ

12.00 น.  เจริญสติแนวเคลื่อนไหว

16.00 น.  ดื่มน้ำปานะอย่างมีสติ ร่วมทำความสะอาดสถานที่ส่วนรวม

17.00 น.  อาบน้ำอย่างมีสติ

18.00 น.  ทำวัตรเย็น ฟังธรรม

19.00 น.  เจริญสติแนวเคลื่อนไหว

21.00 น.  นอนหลับพักกายใจอย่างมีสติ

 

วันที่สองของการปฏิบัติ (วันเสาร์)

03.00 น. ตื่นนอนอย่างมีสติ

04.00 น. ทำวัตรเช้า ฟังธรรม

05.00 น. บริหารจิต บริหารกาย

06.00 น.  เจริญสติกับงานส่วนรวม

07.30 น.  รับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติ

08.30 น.  เจริญสติแนวเคลื่อนไหว

11.00 น.  รับประทานอาหารเพลอย่างมีสติ

12.00 น.  เจริญสติแนวเคลื่อนไหว

16.00 น.  ดื่มน้ำปานะอย่างมีสติ ร่วมทำความสะอาดสถานที่ส่วนรวม

17.00 น.  อาบน้ำอย่างมีสติ

18.00 น.  ทำวัตรเย็น ฟังธรรม

19.00 น.  เจริญสติแนวเคลื่อนไหว

21.00 น.  นอนหลับพักกายใจอย่างมีสติ

 

วันที่สามของการปฏิบัติ (วันอาทิตย์)

03.00 น.  ตื่นนอนอย่างมีสติ

04.00 น. ทำวัตรเช้า ฟังธรรม

05.00 น. บริหารจิต บริหารธรรม

06.00 น.  เก็บที่นอนและสัมภาระของสถานธรรมคืนสำนักงาน และ นำผ้าปูที่นอน และ ปลอกหมอน เข้าโรงซักผ้า

               เจริญสติกับงานส่วนรวม

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติ

08.30 น.  เจริญสติแนวเคลื่อนไหว

11.00 น.  รับประทานอาหารเพลอย่างมีสติ

12.00 น.  เจริญสติแนวเคลื่อนไหว

15.30 น. สอบอารมณ์นักปฏิบัติ จบคอร์สปฏิบัติธรรม เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างมีสติ

 

 * เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณา นำขวดบรรจุน้ำดื่มส่วนตัว มาด้วยเพื่อบรรจุน้ำดื่มจากเครื่องกรองน้ำของสถานธรรม*

 

 

ขอความร่วมมือกรุณากรอกแบบฟอร์มเป็นรายบุคคล (เช่น: มาสองท่าน กรอกแบบฟอร์มท่านละ 1 ฟอร์ม)
หากมาจากหน่วยงานหรือมาเป็นคณะกรุณากรอกแค่แบบฟอร์มเดียว

Visitors: 39,373