ลงทะเบียน ธรรมคีตศิลป์-ระยอง

 

ตารางการปฏิบัติธรรม(สำหรับคอร์ส 3 วัน)

 

วันที่หนึ่งของการปฏิบัติ

 

09.00 น.  ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมเจริญสติ นำสัมภาระเข้าสู่ที่พัก
10.00 น.  ปฐมนิเทศ
11.00 น.  รับประทานอาหารเพลอย่างมีสติ
12.00 น.  เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
16.00 น.  ดื่มน้ำปานะอย่างมีสติ ร่วมทำความสะอาดสถานที่ส่วนรวม
17.00 น.  อาบน้ำอย่างมีสติ
18.00 น.  ทำวัตรเย็น ฟังธรรม
19.00 น.  เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
21.00 น.  นอนหลับพักกายใจอย่างมีสติ

วันที่สองของการปฏิบัติ

03.00 น.  ตื่นนอนอย่างมีสติ
04.00 น.  ทำวัตรเช้า ฟังธรรม
05.00 น.  บริหารจิต บริหารกาย
06.00 น.  เจริญสติกับงานส่วนรวม
07.30 น.  รับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติ
08.30 น.  เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
11.00 น.  รับประทานอาหารเพลอย่างมีสติ
12.00 น.  เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
16.00 น.  ดื่มน้ำปานะอย่างมีสติ ร่วมทำความสะอาดสถานที่ส่วนรวม
17.00 น.  อาบน้ำอย่างมีสติ
18.00 น.  ทำวัตรเย็น ฟังธรรม
19.00 น.  เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
21.00 น.  นอนหลับพักกายใจอย่างมีสติ

วันที่สามของการปฏิบัติ 

03.00 น.  ตื่นนอนอย่างมีสติ
04.00 น.  ทำวัตรเช้า ฟังธรรม
05.00 น.  บริหารจิต บริหารธรรม
06.00 น.  เก็บที่นอนและสัมภาระของสถานธรรมคืนสำนักงาน และ นำผ้าปูที่นอน และ ปลอกหมอน เข้าโรงซักผ้า เจริญสติกับงานส่วนรวม
07.30 น.  รับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติ
08.30 น.  เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
11.00 น.  รับประทานอาหารเพลอย่างมีสติ
12.00 น.  เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
15.30 น.  สอบอารมณ์นักปฏิบัติ จบคอร์สปฏิบัติธรรม เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างมีสติ

 

 * เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณานำขวดบรรจุน้ำดื่มส่วนตัวมาด้วยเพื่อบรรจุน้ำดื่มจากเครื่องกรองน้ำของสถานธรรม*
 * ตารางวัตรปฏิบัติอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม *

 

 

 

 

 

ขอความร่วมมือลงทะเบียน 1 ท่านต่อ 1 ฟอร์ม
หากต้องการเข้าร่วมคอร์สเป็นหมู่คณะ หรือมาจากบริษัทหรือองค์กรรบกวนติดต่อ 081-9554763
Visitors: 47,647