*รูปแบบและเทคนิคการเจริญสติปัฏฐานแบบเคลื่อนไหว

     
 มือซ้าย-ขวา วางบนหัวเข่า รู้สึกตัว   พลิกมือขวาตั้ง รู้สึกตัว     ยกมือขวาขึ้น รู้สึกตัว
     
เลื่อนมือขวาลงมาที่ท้อง รู้สึกตัว พลิกมือซ้ายตั้งที่หัวเข่า รู้สึกตัว  ยกมือซ้ายขึ้น รู้สึกตัว
     
 เลื่อนมือซ้ายลงมาที่ท้อง รู้สึกตัว  เลื่อนมือขวาขึ้นมาที่หน้าอก รู้สึกตัว  เลื่อนมือขวาไปด้านข้าง รู้สึกตัว
     
 เลื่อนมือขวาลงมาตั้งที่หัวเข่า รู้สึกตัว  คว่ำมือขวาลงที่หัวเข่า รู้สึกตัว  เลื่อนมือซ้ายขึ้นมาที่หน้าอก รู้สึกตัว
     
 เลื่อนมือซ้ายไปด้านข้าง รู้สึกตัว  เลื่อนมือซ้ายลงมาที่หัวเข่า รู้สึกตัว พลิกมือซ้ายคว่ำ รู้สึกตัว 

เทคนิคการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว

 

Visitors: 47,647