*หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

ธรรมเทศนา - หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

หอไตร วัดป่าสุคะโต

ปี พ.ศ.2557 (คลิกที่นี่

ปี พ.ศ. 2556 (คลิกที่นี่) 

ปี พ.ศ. 2554 (คลิกที่นี่)

ปี พ.ศ. 2549 (คลิกที่นี่)

ปี พ.ศ. 2545-2546 (คลิกที่นี่)

ชุด บัณฑิตต้องฝึกตน พ.ศ.2552 (คลิกที่นี่) 

ชุด คำครู (คลิกที่นี่)

ชุด ผู้บอกทาง พ.ศ.2552 (คลิกที่นี่)

ชุด อะไรๆก็ดีได้ พ.ศ.2552 (คลิกที่นี่)

ชุด ศิลปะ การรู้ซื่อๆ (2551) (คลิกที่นี่)

ชุด อริยธรรมเทศนา (2551) (คลิกที่นี่) 

ชุด เห็นธรรม บรรลุธรรม (2546-2549) (คลิกที่นี่)

ชุด ศาสตร์เห็นชีวิต (คลิกที่นี่)

ชุด เปลี่ยนหลง เป็นรู้ (คลิกที่นี่

ชุด คุณค่าของสติ (คลิกที่นี่) 

ชุด ทำดีได้ทุกที่ (คลิกที่นี่)

ชุด สนุกป่วย (คลิกที่นี่)

ชุด ศิษย์หลวงพ่อเทียน(คลิกที่นี่)  

ชุด จากใจ สู่ใจ(2543-2544) (คลิกที่นี่)

ชุด ธรรมปรารถเพื่อสติปัฏฐาน(2543-2545) (คลิกที่นี่)

เว๊ป ไอเดียฟอร์ไลฟ์ (คลิกที่นี่)

Visitors: 47,647