*ตารางปฎิบัติธรรม-ธรรมคีตศิลป์

เนื่องจากสถาณการณ์การระบาดของ COVID-19 รบกวนติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคอร์สปฏิบัติที่หน้า
เฟสบุ๊คของธรรมคีตศิลป์
www.facebook.com/dhammaketasilp

 

 

ตารางปฎิบัติธรรม ปี 2563

 

 กรกฏาคม 2563

ธรรมคีตศิลป์ - โคราช

10 - 12 กรกฏาคม      อบรมการปฎิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

25 - 28 กรกฏาคม      อบรมการปฎิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

 

 

โดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ (รับรอบละ 20 ท่าน)

 

 

สิงหาคม 2563 

ธรรมคีตศิลป์ - ระยอง

28 - 30 สิงหาคม     อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ประจำเดือน

โดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ 

 

กันยายน 2563

ธรรมคีตศิลป์ - โคราช

4 - 6 กันยายน      อบรมการปฎิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

โดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ

ธรรมคีตศิลป์ - ระยอง

25 - 27 กันยายน      อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ประจำเดือน

โดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ 

 

ตุุลาคม 2563

ธรรมคีตศิลป์ - ระยอง

23 - 25 ตุลาคม     อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ประจำเดือน

โดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ 

 

พฤศจิกายน 2563

ธรรมคีตศิลป์ - ระยอง

23 - 25 พฤศจิกายน     อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ประจำเดือน

23 - 29 พฤศจิกายน     คอร์สเข้ม สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้ว

โดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ 

                  

ธันวาคม 2563

ธรรมคีตศิลป์ - โคราช

1 - 6 ธันวาคม     อบรมการปฎิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

โดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ

 ธรรมคีตศิลป์ - ระยอง

25 - 27 ธันวาคม     อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ประจำเดือน

โดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ

 

สามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ และทาง Line: @dhammaketasilp (มี @ข้างหน้า) (รับจำนวนจำกัด)

ติดต่อสอบถามได้ที่:

๐๘๑-๙๕๕๔๗๖๓ (โคราช), ๐๘๒-๓๓๕๐๐๕๕ (ระยอง)

dhammaketasilp.rayong@gmail.com

dhammaketasilp.korat@gmail.com

Line: @dhammaketasilp (มี @ข้างหน้า)

* ทางทีมงานขออภัย มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ตอนนี้ธรรมคีตศิลป์ไม่สะดวกที่จะรับนักปฏิบัติที่สนใจมาปฏิบัตินอกคอร์ส จึงขอความร่วมมือนักปฏิบัติทุกท่าน ลงทะเบียนสำหรับคอร์สประจำเดือนเท่านั้นค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางทีมงานจะรีบแจ้งข่าวให้ท่านทราบค่ะ *

 

 

 
Visitors: 41,622