*ตารางปฎิบัติธรรม-ธรรมคีตศิลป์

ตารางปฎิบัติธรรม ปี 2563

 

มกราคม 2563

ธรรมคีตศิลป์ - ระยอง

31ธ.ค.62 - 7ม.ค.63คอร์สพิเศษ - ปฏิบัติธรรมข้ามปี

โดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ 

(สามารถอยู่แบบไม่ครบจำนวนวันได้ กรุณาแจ้งตอนลงทะเบียน)

 

กุมภาพันธ์ 2563 

ธรรมคีตศิลป์ - ระยอง

21- 23 กุมภาพันธ์     อบรมการปฎิบัติเจริญสติแบบเคลื่อนไหลแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ประจำเดือน

โดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ

 

มีนาคม 2563

ธรรมคีตศิลป์ - โคราช

6 - 8 มีนาคม     อบรมการปฎิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ 

โดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ


ธรรมคีตศิลป์ - ระยอง

27 - 29 มีนาคม     อบรมการปฎิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ประจำเดือน

โดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ  

 

เมษายน 2563 

ธรรมคีตศิลป์ - ระยอง

24 - 26 เมษายน     อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ประจำเดือน

โดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ

 

พฤษภาคม 2563

ธรรมคีตศิลป์ - ระยอง

29 - 31 พฤษภาคม     อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ประจำเดือน

โดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ

 

มิถุุนายน 2563

ธรรมคีตศิลป์ - โคราช

19 - 21 มีนาคม     อบรมการปฎิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

โดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ

ธรรมคีตศิลป์ - ระยอง

26 - 28 มิถุนายน     อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ประจำเดือน

โดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ กรกฏาคม 2563

ธรรมคีตศิลป์ - ระยอง

24 - 26 กรกฏาคม     อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ประจำเดือน

โดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ 

 

สิงหาคม 2563 

ธรรมคีตศิลป์ - ระยอง

28 - 30 สิงหาคม     อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ประจำเดือน

โดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ 

 

กันยายน 2563

ธรรมคีตศิลป์ - โคราช

4 - 6 กันยายน      อบรมการปฎิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

โดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ

ธรรมคีตศิลป์ - ระยอง

25 - 27 กันยายน      อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ประจำเดือน

โดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ 

 

ตุุลาคม 2563

ธรรมคีตศิลป์ - ระยอง

23 - 25 ตุลาคม     อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ประจำเดือน

โดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ 

 

พฤศจิกายน 2563

ธรรมคีตศิลป์ - ระยอง

23 - 25 พฤศจิกายน     อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ประจำเดือน

23 - 29 พฤศจิกายน     คอร์สเข้ม สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้ว

โดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ 

                  

ธันวาคม 2563

ธรรมคีตศิลป์ - โคราช

1 - 6 ธันวาคม     อบรมการปฎิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

โดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ

 ธรรมคีตศิลป์ - ระยอง

25 - 27 ธันวาคม     อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ประจำเดือน

โดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ

 

สามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ และทาง Line: @dhammaketasilp (มี @ข้างหน้า) (รับจำนวนจำกัด)

ติดต่อสอบถามได้ที่:

๐๘๑-๙๕๕๔๗๖๓ (ระยอง,โคราช), ๐๘๒-๓๓๕๐๐๕๕ (ระยอง)

dhammaketasilp.rayong@gmail.com

Line: @dhammaketasilp (มี @ข้างหน้า)

* ทางทีมงานขออภัย มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ตอนนี้ธรรมคีตศิลป์ไม่สะดวกที่จะรับนักปฏิบัติที่สนใจมาปฏิบัตินอกคอร์ส จึงขอความร่วมมือนักปฏิบัติทุกท่าน ลงทะเบียนสำหรับคอร์สประจำเดือนเท่านั้นค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางทีมงานจะรีบแจ้งข่าวให้ท่านทราบค่ะ *

 

 

Visitors: 39,373