*ตารางปฎิบัติธรรม-ธรรมคีตศิลป์

 

 

 

ตารางปฎิบัติธรรม ปี 2562

 

มกราคม 2562 (งด)

 

                                                                                กุมภาพันธ์ 2562 

                             22 - 24 กุมภาพันธ์        อบรมการปฎิบัติเจริญสติแบบเคลื่อนไหลแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

                                                               ประจำเดือน โดยพระอาจารย์ ทรงศิลป์ สุจิณโณ

    มีนาคม 2562

 29 - 31 มีนาคม            อบรมการปฎิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

     ประจำเดือน โดยพระอาจารย์ ทรงศิลป์ สุจิณโณ  

    เมษายน 2562 

 26 - 28 เมษายน           อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

  ประจำเดือนโดยพระอาจารย์ ทรงศิลป์ สุจิณโณ

 พฤษภาคม 2562

24 - 26 พฤษภาคม       อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

    ประจำเดือนโดย พระอาจารจย์ ทรงศิลป์ สุจิณโณ

 มิถุุนายน 2562

 21 - 23 มิถุนายน            อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

     ประจำเดือนโดย พระอาจารย์ ทรงศิลป์ สุจิณโณ 

กรกฏาคม 2562

26 - 28 กรกฏาคม         อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

    ประจำเดือนโดย พระอาจารย์ ทรงศิลป์ สุจิณโณ 

สิงหาคม 2562 

 23 - 25 สิงหาคม             อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

      ประจำเดือนโดย พระอาจารย์ ทรงศิลป์ สุจิณโณ 

กันยายน 2562

 27 - 29 กันยายน            อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

    ประจำเดือนโดย พระอาจารย์ ทรงศิลป์ สุจิณโณ 

ตุุลาคม 2562

 25 - 27 ตุลาคม               อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

      ประจำเดือนโดย พระอาจารย์ ทรงศิลป์ สุจิณโณ 

พฤศจิกายน 2562

22 - 24 พฤศจิกายน       อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

   ประจำเดือนโดย พระอาจารย์ ทรงศิลป์ สุจิณโณ

                              22 - 28 พฤศจิกายน       คอร์สเข้ม สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้ว                   

ธันวาคม 2562

20 - 22 ธันวาคม            อบรมการปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

   ประจำเดือนโดย พระอาจารย์ ทรงศิลป์ สุจิณโณ

 

ติดต่อสอบถาม-สมัคร (รับจำนวนจำกัด)

๐๘๑-๙๕๕๔๗๖๓, ๐๘๒-๓๓๕๐๐๕๕

dhammaketasilp.rayong@gmail.com

* ทางทีมงานขออภัย มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ตอนนี้ธรรมคีตศิลป์ไม่สะดวกที่จะรับนักปฏิบัติที่สนใจมาปฏิบัตินอกคอร์ส จึงขอความร่วมมือนักปฏิบัติทุกท่าน ลงทะเบียนสำหรับคอร์สประจำเดือนเท่านั้นค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางทีมงานจะรีบแจ้งข่าวให้ท่านทราบค่ะ *

 

                           

Visitors: 35,532