ธรรมคีตศิลป์ ระยอง

      ธรรมคีตศิลป์ มีจัดคอร์สอบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนว หลวงพ่อ เทียน จิตตสุโภ ณ. ธรรมคีตศิลป์ ระยอง ทุกเดือนโดย พระอาจารย์ ทรงศิลป์ สุจิณโณ พระวิปัสสนาจารย์ วัดป่าสุคะโต

คติธรรมที่ พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ สอนนักปฎิบัติให้นำไประลึกเตือนตนอยู่เสมอว่า" ใจมีสติอยู่กับกาย ผลลัพธ์เท่ากับ ปกติ (ศีล)"        "มรรค ผล นิพพาน ความพ้นทุกข์ เริ่มจากจุดนี้"

 

"มีสติรู้ทันทุกความคิดชีวิตเกิดคุณค่า  ขาดสติหลงเข้าไปในความคิด ชีวิตหมดคุณค่า เกิดการเบียดเบียนตนเอง เบียดเบียนผู้อื่น    แล้วความคิดก็จะฆ่าคุณ"  ให้รู้สึกตัว

Visitors: 47,649